Общи условия

Общи условия за покупко-продажба на вино и алкохолни напитки от сайта на https://www.castrarubra.bg

1.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Тези Общи условия уреждат отношенията между „Бългериън уайн индъстри“ АД, ЕИК 203606927, собственик на Електронния магазин Castra Rubra, достъпен на следния интернет адрес https://www.castrarubra.bg ("Продавач") и клиент на Електронния магазин ("Kлиент" и/или "Купувач") с оглед сключването на Договор(и) за покупко-продажба от разстояние на Стоките, предлагани за продажба чрез сайта на Електронния магазин (“Общи условия”).

1.2 Информация за Продавача:

Наименование: „Бългериън уайн индъстри“ АД

ЕИК: 203606927
Регистрация по ЗДДС: BG203606927
Седалище и адрес на управление: с. Коларово 6460, общ. Харманли, обл. Хасково

Данни за кореспонденция съгласно Търговския регистър:

телефон: +359 888 688 377
Електронна поща: info@bwi.bg

Данни за връзка с Електронния магазин:
Интернет страница: https://www.castrarubra.bg
Електронна поща: info@castrarubra.bg
Телефон: +359 888 688 377
Всяка промяна в данните на Продавача е обвързваща за Клиент/Купувач.

1.3 Информацията в Електронния магазин се предоставя на български език и английски език. В случай на разминаване в смисъла на едната и на другата версия, важи смисълът на българската езикова версия.

1.4 Доставки се правят само на територията на Република България.

1.5 Стоките в Електронния магазин се продават до изчерпване на количествата.

1.6 Маркирането на полето с чек "Запознах се с Общите условия и ги приемам" представлява изрично тяхно приемане от страна на Клиент/Купувач.

1.7 Общите Условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време и по негова преценка. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на Електронния магазин (https://www.castrarubra.bg) и обвързват Клиентите/Купувачите по бъдещи поръчки. Договорите за продажба на Стоки, сключени при действието на една версия на тези Общи условия, се изпълняват, прекратяват и тълкуват съобразно същата. Продавачът пази архив на логове със старите версии на Общите условия за справка.

2.    ДЕФИНИЦИИ

2.1 "Стока/и" – вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, други напитки и свързаните с тях опаковки за пазаруване. Резервации за дегустации и посещения във винарските изби, собственост на  „Бългериън уайн индъстри“ АД.

Подаръчна карта и/или Билет за събитие не са Стока по смисъла на тези Общи условия. Клиентът/Купувачът купува Подаръчна Карта и/или Билет за събитие при отделни общи условия, публикувани на сайта на Електронния магазин.

2.2 "Купувач" или "Клиент" – е всяко юридическо лице и/или всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, подало поръчка за закупуване на Стока/и, обявена за продажба на сайта на https://www.castrarubra.bg. Клиентът/Купувачът се ползва от правата на потребител, когато поръчва и придобива Стоки от сайта на Електронния магазин и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2.3 "Посетител" – лице, което зарежда и разглежда сайта на Електронния магазин, различно от Купувач и/или Клиент.

2.4 "Поръчка" – отправяне на заявка от Клиент/Купувач за закупуване Стоки от Електронния магазин, при тези Общи Условия.

2.5 "Потребителски профил" – обособена част от Електронния магазин, съдържаща информация за Клиент/Купувач, изисквана от https://www.castrarubra.bg/, с цел бързо и улеснено подаване на Поръчка, както и персонално обособена информацията за Поръчките на конкретен Клиент/Купувач и закупените от него Стоки чрез Електронния магазин.

2.6 "Продажна цена" - крайната цена в български лева за единичен брой от Стока, която се продава самостоятелно (например: 1 (един) брой бутилка вино) или за Стоки, които се продават в обща опаковка (например: 1 (един) кашон вино, съдържащ 6 (шест) бутилки вино), посочена в сайта на Електронния магазин, включваща данък върху добавената стойност (ДДС).

2.7 "Работен ден" – всеки един ден от понеделник до петък, от 09:00 – 18:00 ч., с изключение на официалните почивни (неработни) дни за Република България.

3.    ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1 Клиентът/Купувачът регистрира Потребителски профил с избрано от него потребителско име и лична парола (съгласно указанията, представени в Електронния магазин).

3.2 С въвеждането на каквато и да е информация от Клиент в уебсайта на Електронния магазин Клиентът заявява и гарантира:

3.2.1 Че е навършил 18-годишна възраст.

3.2.2 Предоставената от него информация е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална. Носи отговорност за лично ползване / запазване в тайна на парола си.

3.2.3 Съгласил се е с тези Общи условия.

3.3 Стоките, предлагани в Електронния магазин, са описани с основни характеристики и изображения (снимков материал), обособени в раздели по лична преценка на Продавача.

3.4 Продавачът има право едностранно да променя, по всяко време, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин, както и правилата за ползването му.

3.5 Продавачът може по всяко време да предостави възможност за закупуване на Подаръчна карта, Билет за събитие и/или друго през сайта на Електронния магазин. Продажба на Подаръчна карта / Билет за събитие ще се осъществява съгласно Условия за закупуване на Подаръчна карта / Билет за събитие от сайта на https://www.castrarubra.bg.

4. ПОРЪЧКА

4.1 Kлиентът/Купувачът следва техническите стъпки по отправяне на Поръчка съгласно посоченото на сайта на Електронния магазин.

4.2 Минималното количество за Поръчка, която може да се направи от Електронния магазин е 3 (три) броя Стоки.

4.3 Клиентът/Купувачът не може да прави промени по поръчаните количества и видове Стоки, след като е отправил нареждане за заплащането на Продажната им цена (която се изписва в Поръчката). Адресът за доставка може да бъде променен и след отправяне на Поръчката, но промяната в адреса за доставка следва да се съгласува между Продавача и Клиента/Купувача най-късно до изпращане на имейл за одобрена Поръчка.

4.4 Стоките в Електронния магазин се продават до изчерпване на количествата. Добавянето на Стоки в количката за пазаруване не поражда задължение за Продавача да достави заявените в Поръчката Стоки.

4.5 Поръчката е успешно отправена, след като Клиентът/Купувачът получи имейл от Продавача, потвърждаващ, че при него е постъпила конкретната Поръчка ("Имейл за видяна Поръчка").

4.6 Имейл за видяна Поръчка няма силата на Договор и не поражда задължение за Продавача да достави поръчаните Стоки.

4.7 Приемането от страна на Продавача, че ще изпълни Поръчката, става чpeз изpичнo eлeĸтpoннo изявлeниe нa Продавача, cъдъpжaщo нoмepa нa Поръчката на Клиента/Купувача и нoмepa нa тoвapитeлницaтa (ако е приложимо) зa доставка на Стоките нa пocoчeния oт Клиента/Купувача aдpec (“Имейл за одобрена Поръчка”). От този момент между Страните е налице Договор съгласно раздел 5.

4.7.1 При Поръчка, направена до 12:00 часа (българско време) от понеделник до петък (Работни дни), Клиентът/Купувачът ще получи Имейл за одобрена Поръчка в същия Работен ден.

4.7.2 При Поръчка, направена след 12:00 часа (българско време) от понеделник до петък (Работни дни), Клиентът/Купувачът ще получи Имейл за одобрена Поръчка най-рано в същия Работен ден , но не  по-късно от следващия Работен ден.

4.7.3 Ако Поръчката е направена в събота, в неделя и/или в официални неработни дни, Клиентът/Купувачът ще получи Имейл за одобрена Поръчка, в първия Работен ден, следващ този, в който е изпратена Поръчката.

4.8 Koнĸpeтнитe пapaмeтpи на всяка Поръчка, приета за изпълнение от Продавача, ca дocтъпни oт Потребителския профил на Клиента/Купувача.

4.9 Продавачът имa пpaвo дa не потвърди Поръчката на Клиента/Купувача, включително в следните случаи:

4.9.1 Стоките - предмет на Поръчката - нe ca нaлични пpи Продавача ĸъм мoмeнтa нa oбpaбoтвaнeтo нa cъoтвeтнaтa Поръчка или ca били пpeднaзнaчeни зa дocтaвĸa пo пo-paнo oбpaбoтeни Поръчки.

4.9.2 B peзyлтaт нa гpeшĸa пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция нa сaйтa на Електронния магазин, тexничecĸи пpoблeм или нeoтopизиpaнa нaмeca в инфopмaциoннaтa cиcтeмa нa Продавача/Електронния магазин, Продажната цена, пo ĸoятo e нaпpaвeнa cъoтвeтнaтa Пopъчĸa, e пo-ниcĸa oт пaзapнитe цeни зa Стоки oт cъщия или пoдoбeн вид c пoвeчe oт 30 (тpидeceт) нa cтo и/или e в cъщecтвeнo нecъoтвeтcтвиe c oбявeнитe нa сaйтa на Електронния магазин oбщи пapaмeтpи зa нaмaлeния нa Стoĸи или зa пpoмoциoнaлни ycлoвия зa пpoдaжбa на Стоки.

4.10 Продавачът има право и изрично да откаже да изпълни направената от Клиента/Купувача Поръчка, за което уведомява последния с имейл ("Имейл за отказ от Поръчка).

4.11 Ако Продавачът не е получил потвърждение от банката за плащането на Клиента/Купувача (в случаите на т. 7.1.1 и т. 7.1.2), Продавачът винаги има право да откаже Поръчката.

4.12 Отказването на Поръчката от страна на Продавача не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение (включително за заплащане на обезщетение) на Продавача спрямо Клиента/Купувача, освен възстановяване на всички плащанията (Продажната цена), направени от Клиента/Купувача за конкретната отказана Поръчка (ако такива плащания са получени от Продавача), в 14 (четиринадесет) дневен срок от отказа на Продавача. Възстановяването се извършва като Продавачът използва същото платежно средство, което Клиентът/Купувачът е използвал при първоначалната транзакция.

5.    ДОГОВОР

5.1 Договорът за покупко-продажба на Стока/и чрез Електронния магазин ("Договор") се счита за сключен след като Продавачът изпрати на Клиента/Купувача Имейл за одобрена Поръчка – с посочване на номера на Поръчката и номера на товарителницата за изпращане на поръчаните Стоки (ако е приложимо).

5.2 Страни по Договора са Продавачът и Клиентът/Купувачът, чиито данни са посочени в Поръчката.

5.3 Продавачът и Клиентът/Купувачът cĸлючвaт oтдeлни Договори зa конкретно избраните в Поръчката Стоки, нeзaвиcимo, чe ca избpaни c eднo eлeĸтpoннo изявлeниe и са в една Поръчка.

5.4 Продавачът мoжe дa дocтaви зaeднo и eднoвpeмeннo пopъчaнитe c oтдeлнитe Договори Стоки.

5.5 Πpaвaтa нa Клиента/Купувача във връзка c доставените Стоки ce упражняват oтдeлнo зa вceĸи Договор.

5.6 Πo cилaтa нa Договора Продавачът ce зaдължaвa дa дocтaви и дa пpexвъpли собствеността нa Стоките на Клиента/Купувача, а Клиентът/Купувачът му заплаща Продажната цена, както е указано в тези Общи Условия.

5.7 Продавачът не е длъжен да достави Стоките, ако Продажната цена не е платена. Ако е избран начин на плащане по т. 7.2, Стоката се предава само срещу пълно заплащане на Продажната цена.

6.    ПРОДАЖНА ЦЕНА

6.1 Продажната цена е в размер на обявената в Електронния магазин цена в български лева, с включен ДДС за всяка конкретна Стока, която е поръчана.

6.2 Продажната цена е валидна към момента на завършване на Поръчката на Клиента/Купувача.

6.3 В Продажната цена са включени разходите за доставка.

6.4 В Продажната цена не се включват разходите за банкови такси и комисиони. Същите се заплащат допълнително от Клиента/Купувача съгласно т. 7.5.

7.    ПЛАЩАНЕ

7.1 Клиентът/Купувачът може да плати поръчаните Стоки: чрез безналичен паричен превод от IBAN на клиентска платежна сметка или сметка в платежна институция към IBAN на платежна сметка на Продавача, посочена на уебсайта на Електронния магазин, виртуален ПОС терминал или наложен платеж с пощенски паричен превод.

7.1.1 При плащане с безналичен паричен превод в основанието за плащане задължително се посочват имената на Клиента, направил Поръчката и номера на съответната Поръчка.

7.1.2 При плащане с виртуален ПОС терминал Продажната цена се заплаща авансово в момента на завършване на Поръчката.

Разплащанията на виртуален ПОС терминал се извършват от Клиента/Купувача с платежна карта чрез посредничеството на оторизирани услуги от кредитна или платежна институция. Приемат се платежни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

7.2 При плащане с наложен платеж чрез пощенски паричен превод Продажната цена се заплаща чрез куриера при доставката на Стоките.

7.3 За поръчки от чужбина, или ако Продажната цена на съответната Поръчка e paвна на или нaдвишaвa 10 000,00 (десет хиляди лева и нула нула стотинки) лева е възможно да платите само с безналичен паричен превод.

7.4 Продавачът има право да откаже приемане на плащане с платежна карта при:

7.4.1 невалидност на платежната карта;

7.4.2 невъзможност да се получи потвърждение за извършване на платежната операция;

7.4.3 съмнение относно правомерността на операцията и/или за неистинска или подправена платежна карта;

7.4.4 неуспешна автентификация или невъзможност за автентификация на оправомощения ползвател на картата;

7.4.5 изрично нареждане на банката/доставчика на виртуален ПОС терминал;

7.4.6 в други случаи, уговорени в Общите условия за обслужване на разплащания с платежни карти на виртуално терминално устройство ПОС на банката/доставчика на виртуален ПОС терминал, договора с банката/доставчика на виртуален ПОС терминал и инструкциите на последните, които обвързват Продавача.

7.5 Дължимите за безналичния паричен превод/картовото плащане комисиони и такси се заплащат отделно от Клиента/Купувача в момента на плащане на Продажната цена, като информация за тях следва да бъде предоставена при нареждане на превода/трансакцията с дебитна/кредитна карта от издателя на картата.

8.    УСЛОВИЯ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

8.1 Клиентът/Купувачът може да избере доставка на поръчаните Стоки чрез куриер до адрес, посочен в Поръчката или последващо одобрен между страните след отправяне на Поръчката.

8.2 Цената за доставка е включена в Продажната цена.

8.3 Стоките могат да бъдат взети от Клиента/Купувача от Склад, стига това да е указано при Поръчката (ако такава опция е налична).

8.4 Освен, ако друга различна информация е посочена на сайта на Електронния магазин сроковете на доставка зависят от графикът на обслужване от куриера на съответното населено място на Клиента/Купувача.

8.5 Различни условия на доставка чрез куриер:

8.5.1 За доставки в официални неработни дни за страната, при извънредни ситуации или въведени мерки в страната, както и през месец декември на съответната година, сроковете за доставка могат да бъдат удължени. В тези случаи Продавачът ще комуникира допълнително по имейл първия възможен срок за доставка с Клиента/Купувача.

8.5.2 Когато доставката е за страната за населени места с график на обслужване от Куриера, срокът се удължава до деня за посещение на населеното място от Куриера, като Продавачът ще положи разумни усилия да уведоми Клиента за точната дата на доставка. Клиентът/Купувачът може да направи справка за графика на сайта на Куриера (https://www.speedy.bg/bg/serving-schedule-sunday-working-time).

8.6 При доставка чрез Куриер Клиентът/Купувачът подписва изискуемите документи, предоставени от Куриера, в т.ч. разписка за пощенски паричен превод, когато Клиентът/Купувачът е избрал този метод на плащане.

8.7 В случай, че се наложи повторна доставка (например Клиентът/Купувачът не е намерен на адреса в деня на доставка и няма оправомощено лице, което да приеме доставката), разходите за повторната доставка са за сметка на Клиента/Купувача.

8.8 Електронният магазин работи с куриерска фирма „Спиди“ АД.

8.9 Клиентът/Купувачът може да избере доставка с различна куриерска фирма. В този случай цената за доставка се заплаща от Клиента/Купувача. Изборът на различна куриерска фирма трябва да бъде посочен в момента на отправяне на Поръчката. Ако не е посочен избор на различна куриерска фирма доставката се извършва с куриерска фирма „Спиди“ АД.

9.    ПРЕГЛЕД И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ

9.1 Закупените Стоки мoгат дa бъдат получени caмo oт Клиента/Купувача или лице, oвлacтeнo oт него да получи Стоките, което ce cъглacи дa ги заплати в бpoй чрез пощенски паричен превод oт имeтo нa Кyпyвaчa, и подпише дoĸyмeнти, yдocтoвepявaщ пoлyчaвaнeтo нa дocтaвĸaта.

9.2 Клиентът/Купувачът или лице, oвлacтeнo oт него да получи Стоките е длъжен да прегледа закупените Стоки при доставката и съответствието им с поръчаните Стоки преди да подпише съответните документи, в противен случай се счита, че Стоката е доставена съобразно поръчаното (като брой и вид на поръчаните стоки).

9.3 В случай, че констатира явни недостатъци (например не е доставено виното, което е поръчано) или липси на доставените Стоки (включително при транспортирането, например: счупена бутилка), Клиентът/Купувачът или лице, oвлacтeнo oт него да получи Стоките незабавно трябва да информира Куриера като попълни пред Куриера Формуляр за връщане/рекламация на закупена Стока или друг документ, предоставен му от куриера, който да констатира недостатъците или липсите.

9.4 Уговореното в предходните точки не е пречка Клиентът/Купувачът да упражни правата си по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112 – чл. 115 oт Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

10.    ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛ

10.1 Клиентът/Купувачът има право да се откаже от поръчаните Стоки без да посочва причина в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата, на която са му доставени Стоките. Отказът може да бъде упражнен чрез изпращане на Формуляра за връщане, замяна или рекламация на стока или чрез изпращане на изрично изявление, че се отказва от конкретния Договор на имейл адрес на Продавача: customer@castrarubra.bg

10.2 Клиентът/Купувачът трябва да върне Стоките в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е отправил отказа.

10.3 Клиентът/Купувачът понася за своя сметка разноските по връщане на Стоките. В случай, че Клиентът/Купувачът използва Куриер заплаща разходите за връщането на Стоките съгласно тарифата на Куриера.

10.4 Подлежат на връщане само Стоки, които са в оригиналната си опаковка, не са разопаковани, съхранявани са правилно (на нормалната стайна температура, не са държани на влажно място/ не са били изложени на пряка слънчева светлина и/или ниски, високи температури), които не са използвани и са с придружаващите ги документи. Стоките се връщат на следния адрес на Продавача: 1164 София, България, ул. „Якубица“ 7А, офис 2-3.

10.5 Клиентът/Купувачът няма право на отказ за Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, както няма право на отказ за други стоки/договори, посочени в чл. 57 от ЗЗП.

10.6 Продавачът трябва да възстанови на Клиента/Купувача Продажната цена (ако е платена), за върнатите Стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на отказа на Клиента/Купувача. Продавачът използва същото платежно средство, използвано от Клиента/Купувача при плащане по Поръчката, освен ако Клиентът/Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с по-големи разходи за Продавача.

10.7 Не подлежат на възстановяване допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиента/Купувача изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от посочения в тези Общи условия. Включително изборът описан в точка 8.9.

10.8 Продавачът има право да отложи възстановяването на сумите посочени по-горе в т. 10.6 до получаване на непокътнатите Стоките обратно.

10.9 Продавачът има право да не приеме върнатата Стока в случай, че е с увредена опаковка; следи от употреба: отстранено фолио, скъсан бандерол, драскотини, удари, замърсявания; или по друг начин външният вид на връщаната Стока поражда съмнения у Продавача, че Стоката е съхранявана неправилно в 14 (четиринадесет) дневния период на размисъл.

11.    ПРОМОЦИИ

11.1 Продавачът има право да провежда промоции на Стоки и/или тяхната доставка за период(и) и при условия, посочени в сайта на Електронния магазин. За сключените Договори (относно промоционални Стоки, включително промоционална доставка) в периода на промоции, важат условията на промоциите.

12.    ПРОМО КОД

12.1 Продавачът има право да предостави на Клиент/Купувач с Потребителски профил в сайта на Електронния магазин индивидуален Промо код, който е с определен срок на валидност.

12.2 Промо кодът може да предоставя право за безплатна доставка (изваждане на сумата за доставка от Поръчката) или да предоставя други права, обявени на страницата на Електронния магазин и/или посочени в конкретната Поръчка на Клиент/Купувач, който използва предоставен му от Продавача Промо код.

13.    ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

13.1 Продавачът дава възможност на Ползвател да се регистрира за получаване на информационен бюлетин ("Бюлетин"), с цел получаване на информационни статии, новини свързани с Продавача и марката Castra Rubra, промоции, оферти и други от Продавача на предварително предоставен от Ползвателя електронен адрес (имейл).

13.2 Бюлетинът се предлага за неопределен период от време като изпращаните от Продавача съобщения от Бюлетина могат да бъдат с различен интензитет.

13.3 Ползвателят може по всяко време и без предоставяне на причина да се откаже от услугата за предоставяне на Бюлетина:

13.3.1 чрез използване на линк за деактивиране, поставен във всяко електронно съобщение от Бюлетина, което Продавачът изпраща към Ползвателя;

13.3.2 чрез изпращане на електронно съобщение към Продавача на следния имейл адрес: customer@castrarubra.bg, че не желае да получава Бюлетин.

14.    ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИН

14.1 Клиент/Купувач не следва да използва уебсайта на Електронния магазин чрез действия, които могат да забавят отговора на уебсайта за други посетители, да причинят недостъпност на уебсайта, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като хакерска атака, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, както и чрез извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Посетителите на уебсайта са длъжни да уважават протоколите за изключване на роботи и други технически мерки, възприети от Електронния магазин, доколкото ги има.

14.2 Клиентът/Купувачът няма право да прави опити за осъществяване на неоторизиран достъп до базите данни на Електронния магазин или сървъра, на който е разположен сайта.

14.3 Продавачът/Собственикът на Електронния магазин ще докладва всяко забранено ползване на Електронния магазин на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя.

14.4 В случай, че се установи нарушаване на забраните в т. 14.1, съответно в т. 14.2 Собственикът на Електронния магазин има право да блокира достъпа на съответния посетител на уеб-сайта, както и да потърси обезщетение за причинените вреди.

15.    АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

15.1 Съдържанието на Електронния магазин на CASTRA RUBRA – графично оформление, информация, данни, текст, снимков материал и други - е собственост на „Бългериън уайн индъстри“ АД и не може да бъде копирано, преработвано или използвано по друг начин, освен препращано или публикувано чрез хиперлинкове с цел популяризиране на услугите на уебсайта. Нито една част от Електронния магазин не може да бъде възпроизвеждана, копирана или използвана под каквато и да е форма без писмено разрешение от „Бългериън уайн индъстри“ АД.

16.    ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

16.1 Не може да бъде изключена възможността част от информацията за Стоките, предлагани чрез Електронния магазин да бъде непълна, или в резултат на технически грешки или пропуски в тази информация, доставените Стоки да се различават с някои техни изображения/характеристики, посочени в Електронния магазин. В този случай Посетителят на сайта на електронния магазин може да обърне внимание на Продавача чрез формата за обратна връзка или на имейла: customer@castrarubra.bg и същият следва да отстрани несъответствието в разумен срок.

16.2 Продавачът не гарантира наличността на поръчаните от Клиент/Купувач Стоки и не носи отговорност за изпълнение на Поръчки, които не са одобрени и/или за които е изпратил Имейл за отказ от Поръчка.

16.3 Продавачът не носи отговорност за различия в Продажната цена, обявена на сайта на Електронния магазин и цените, обявени на други места на продажба на същите стоки.

16.4 Продавачът не носи отговорност за етикирането от производителя/вносителя на Стоките.

16.5 Продавачът не носи отговорност за оформлението на документите, предоставени на Клиента/Купувача от Куриера, нито за задълженията на Куриера за спазване на пощенското и данъчно-фискалното законодателство.

16.6 Продавачът не носи отговорност за измами и всякакви неоторизирани действия с платежната карта на Клиент/Купувач, използвана за плащане на Поръчка чрез Електронния магазин.

16.7 Продавачът не носи отговорност пред Клиент/Купувач (оправомощения ползвател на платежната карта) за вреди и пропуснати ползи, поради невъзможност за приемане на плащания с платежната карта, неточности, грешка или забавяне на плащания, и причинени вследствие на форсмажорни обстоятелства, технически, комуникационни или други причини извън контрола на Продавача, включително ако, виртуалния ПОС терминал бъде блокиран от доставчика по технически причини.

16.8 Електронният магазин може да съдържа линкове към други сайтове и банери за реклама. Собственикът на Електронния магазин не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

16.9 Собственикът на Електронния магазин не носи отговорност и не дължи обезщетение на което и да било лице, включително Клиент/Купувач, ако в резултат на сривове в системата, интернет сривове, хакерски атаки и други подобни смущения, административна заповед, обезпечителна и/или съдебна заповед или задължителна законова мярка, уебсайта на Електронния магазин бъде спрян за определен или продължителен период от време.

16.10 Собственикът на Електронния магазин не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на Клиента/Купувача, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на уебсайта на Електронния магазин или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които сайта на Електронния магазин пренасочва.

17.    ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1 Тези Общи Условия са изготвени в съответствие с принципите, правилата и изискванията за законосъобразност при обработката на личните данни на всеки Посетител/Клиент/Купувач, който ползва Електронния магазин.

17.2 Можете да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни относно използването на онлайн магазин www.castrarubra.bg в съответната секция на нашият сайт.

17.3 С извършване на действието по точка 1.6 по-горе Вие изрично заявявате, че предоставяте личните си данни доброволно и сте съгласни да ги обработим съгласно нашата Политика за защита на личните данни относно използването на онлайн магазин www.castrarubra.bg, нашата Политика за използване на "бисквитки" и настоящите Общи условия за покупко-продажба на вино и алкохолни напитки от сайта на https://www.castrarubra.bg.

18.    ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

18.1 Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани в сайта на Електронния магазин https://www.castrarubra.bg на 01.12.2020 г.

18.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия текст на Общите условия или на Договор, сключен при тези Общи условия.

18.3 За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

18.4 Всички спорове между страните по тези Общи условия ще бъдат разрешавани от Търговски арбитражен съд при Националната юридическа фондация, Република България.

19.    ПРЕКРАТЯВАНЕ

19.1 Сключените Договори при тези Общи условия се прекратяват в следните случаи:

19.1.1 при откриване на производство по несъстоятелност за Продавача;

19.1.2 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

19.1.3 в случай на спиране (забрана за) на продажбите на Стоки чрез сайта на Електронния магазин, включително по разпореждане от компетентен орган;

19.1.4 в други случаи, предвидени в тези Общи условия.

20.    РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

20.1 Продавачът е на разположение на имейл: customer@castrarubra.bg и/или телефон: +359 888 688 377, за изясняване на всякакви спорове и/или претенции по сключени Договори при тези Общи условия.

20.2 Всеки Клиент има право да са обърне директно и към компетентните надзорни органи, посочени по долу.

20.2.1 ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

Комисия за защита на потребителите ("КЗП")

Адрес: гр. София 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5
тел.: 02 933 0565, 0700 111 22, *2211
факс: 02 988 4218
имейл: info@kzp.bg
Интернет страница: www.kzp.bg

Винаги можете да се свържете с КЗП чрез подаване на жалба или сигнал в електронна форма https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal или на място в КЗП (информация за териториалните гишета и работно време е налична тук: https://kzp.bg/kontakti).

Можем да разрешим спора чрез онлайн платформата за разрешаване на спорове ec.europa.eu/consumers/odr. Моля следвайте стъпките указани в платформата и ще получите информация кой е компетентния орган за разрешаване на възникналия спор (съобразно предмета на спора).

На територията на Република България като органи за алтернативно разрешаване на спорове действат общи и секторни помирителни комисии, одобрени със заповед на Министъра на икономиката (информация за тях е достъпна тук: https://kzp.bg/koi-sa-vidovete-pomiritelni-komisii).

20.2.2 ЗА СПОРОВЕ ПО ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

20.2.2.1 Съгласно Закон за платежните услуги и платежните системи, всеки доставчик на платежни услуги е длъжен в рамките на вътрешните си правила да предвиди процедура за подаване на жалби, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с предоставянето на платежни услуги.

20.2.2.2 При наличие на неразрешен спор с доставчика на платежни услуги, Вие можете да се обърнете към Помирителната комисия за платежни спорове към КЗП по някой от гореизброените начини за връзка с КЗП.

20.2.3 ЗА СПОРОВЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Комисия за защита на личните данни ("КЗЛД")

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02 915 3519
факс: 02 915 3525
имейл: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg